chrisfox - 29.03.2012 22:46:58

1940 – Fala aresztowań wybitnych osobistości życia publicznego. Zatrzymano m. in. prezydenta miasta Jana Pohoskiego, marszałka Sejmu RP Macieja Rataja, zamordowanych niebawem w Palmirach; rektora kościoła św. Anny ks. Edwarda Detkensa oraz księdza Jana Golędzinowskiego, zasłużonego proboszcza parafii Chrystusa Króla (zamordowani w Dachau w 1942 r.).
1943 – Zmarli Jan Bytnar i Aleksy Dawidowski.
1970 – rozpoczęto obracanie Pałacu Lubomirskich.

agencja fotograficzna