chrisfox - 13.11.2008 15:20:03

Zgromadziliśmy imponujący zbiór zdjęć z warszawskiego getta. W związku z trudnościami w przeglądaniu wspólnej galerii, zapadła decyzja o jej podziale mającym na celu ułatwienie korzystania i wyszukiwania zdjęć wykonanych w konkretnych, interesujących nas miejscach. Zastosowano podział zdjęć ze względu na ulicę, bądź okolicę, gdzie powstały. Obecnie zdjęcia, których lokalizacja była znana lub została przez nas ustalona, zgrupowane są w następujących galeriach:

Chłodna - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=47
Franciszkańska - http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=82
Gęsia - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=48
Karmelicka - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=49
Leszno - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=50
Miła - http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=81
Nalewki - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=51
Nowolipie - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=52
Nowolipki - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=53
Solna - http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=83
Tłomackie - http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=84
Zamenhofa - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=54
Żelazna - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=55
okolice Placu Żelaznej Bramy (od pl. Mirowskiego przez Rynkową, Skórzaną aż do Grzybowskiej przy Rynkowej i Granicznej) - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=58
Małe getto (pozostałe zidentyfikowane zdjęcia z małego getta) - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=56
Duże getto (pozostałe zidentyfikowane zdjęcia z dużego getta) - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=57

Zdjęcia, których lokalizacji dotychczas nie znamy, znajdują się w galerii getto - zdjęcia do identyfikacji - http://kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=9

UWAGA:
Może się zdarzyć - i często się zdarza - że zdjęcie nie posiada (w widoku miniaturek oraz u góry, nad powiększeniem) prawidłowego podpisu ze względu na to, że zostało w galerii umieszczone jeszcze przed zidentyfikowaniem miejsca, w którym je wykonano. W takim przypadku, prawidłowa lokalizacja podana jest w komentarzach poniżej powiększonego obrazka.
Druga uwaga dotyczy zawartości galerii przypisanych do poszczególnych ulic. Z wielu względów, znalazły się tam także zdjęcia nie wykonane w getcie - powstałe wcześniej, lub później. Ma to między innymi ułatwić śledzenie zmian, jakie się w tych miejscach dokonywały - ponadto nie w każdym przypadku możliwe jest bardzo dokładne datowanie zdjęcia.

Accommodatie ChikmagalĹŤr