Kolejka Marecka - zaciekawiamy WarszawąForum Stowarzyszenia

Ogłoszenie

Aktualności - www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka Aktualności - www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka


Zasady Forum

Regulamin forum


1. Prawa użytkowników

1.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z zasobów forum: przeglądania zawartości, brania czynnego udziału w prowadzonych dyskusjach, umieszczania obrazów w galeriach, zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania forum.
1.2. Użytkownik ma prawo brać udział w imprezach organizowanych w ramach działalności forum, w terminach i na zasadach ustalonych tamże.


2. Obowiązki użytkowników

2.1. Użytkownik ma obowiązek dbać o wysoki poziom merytoryczny i formalny prowadzonych dyskusji. Niedopuszczalne jest zwłaszcza:
2.1.1. świadome wprowadzanie w błąd innych użytkowników forum
2.1.2. podawanie informacji niesprawdzonych bądź mało wiarygodnych, bez opatrzenia ich stosownym komentarzem
2.1.3. używanie zwrotów uznawanych powszechnie za wulgarne
2.1.4. lekceważenie zasad pisowni. Osobom mającym trudności z ortografią zalecamy przy redagowaniu przeznaczonych do publikacji tekstów, korzystanie z narzędzi sprawdzających.
2.1.5. prowadzenie dyskusji na temat aktualnej polityki wewnętrznej
2.1.6. omawianie kwestii związanych z administrowaniem forum w części forum dostępnej dla gości - jedynym miejscem, gdzie takie dyskusje mogą mieć miejsce jest dział "Uwagi i wnioski"
2.1.7. rejestrowanie więcej, niż jednego konta użytkownika - z wyjątkiem uzasadnionych przypadków i otrzymania na takie działanie zgody administratora forum
2.1.8 używanie forum dla nieuzgodnionego z jego administracją zamieszczania odnośników mogących służyć promocji bądź pozycjonowaniu witryn o charakterze komercyjnym – konta użytkowników stosujących takie praktyki mogą być usuwane lub blokowane bez ostrzeżenia a publikowane za ich pomocą treści usuwane bądź odpowiednio korygowane
2.2. Użytkownik ma obowiązek dbałości o dobre imię forum i dobrą atmosferę na nim. Niedopuszczalny jest brak kultury dyskusji i szacunku dla innych użytkowników a zwłaszcza wszelkie wycieczki osobiste.
2.3. Użytkownik ma obowiązek współpracy z administracją forum w zakresie utrzymywania porządku – w sposób szczególny dotyczy to przestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowej lokalizacji wątków i opisu zamieszczanych w galeriach obrazów.
2.4. Zgodnie z art. 29 ust 1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, użytkownik ma obowiązek opatrywania wszelkich publikowanych na forum cytatów - tak obrazów, jak tekstów - informacjami o źródle, z którego pochodzą.


3. Administracja forum

3.1. Moderatorzy mają prawo i obowiązek interweniowania w przypadkach naruszeń regulaminu bądź odrębnie ustalonych zasad korzystania z forum
3.2. Uprawnienia moderatora obejmują:
3.2.1. ingerencję w treść opublikowanej wypowiedzi
3.2.2. zmianę lokalizacji postu przez przeniesienie do innego wątku bądź przesunięcie do archiwum
3.2.3. podział lub łączenie wątków
3.2.4. zmianę lokalizacji wątku przez przeniesienie do innego działu albo przesunięcie do archiwum
3.2.5. czasowe bądź stałe zamknięcie wątku
3.2.6. udzielanie ostrzeżeń użytkownikom naruszającym postanowienia regulaminu oraz czasowe lub stałe odsuwanie użytkowników od dostępu do forum
3.3. W razie drobnych uchybień, moderator ma obowiązek zwrócenia użytkownikowi uwagi w formie prywatnej wiadomości. W przypadkach jednostkowych, publiczna dyskusja o naruszeniach regulaminu nie powinna mieć miejsca – jest ona dopuszczalna jeśli zjawisko występuje częściej. Jedynym miejscem dla zamieszczania takich uwag jest dział „Uwagi i wnioski”.
3.4. Moderator nie ma obowiązku konsultowania podejmowanych działań administracyjnych ani powiadamiania o nich użytkownika wobec którego zostały zastosowane. Wszelkie ingerencje moderatorów muszą być jednak opisane w określony przez administratora sposób, co podyktowane jest koniecznością zachowania przejrzystości działań administracyjnych jak i umożliwienia użytkownikom odwoływania się od decyzji moderatorów.
3.5. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji moderatora. Powinno to nastąpić za pomocą prywatnej wiadomości przesłanej administratorowi, który w najkrótszym możliwym czasie podejmie ostateczną decyzję o uwzględnieniu bądź odrzuceniu odwołania i powiadomi o niej użytkownika.
3.6. Na forum nie stosuje się cenzury polegającej na usuwaniu postów. Wiadomości, które zdaniem moderatorów nie mogą znajdować się w publicznie dostępnej części forum, powinny być przez nich przesuwane do działu archiwalnego.
3.7. Użytkownikowi naruszającemu regulamin forum, udzielane są ostrzeżenia.
Informacja o ostrzeżeniu, widoczna jest pod nickiem, zastępując tytuł „Użytkownik”. Może mieć ona postać „ostrzeżony po raz pierwszy” (nick użytkownika wyświetlany w kolorze żółtym) bądź „ostrzeżony dwukrotnie” (nick w kolorze czerwonym). Konta użytkowników, którym udzielone zostały ostrzeżenia, posiadają ograniczenia w zakresie edycji i usuwania postów (jedno ostrzeżenie) a także możliwości zakładania nowych wątków - w przypadku użytkownika ostrzeżonego dwukrotnie.
3.8. Punkt poprzedni nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia propagowania przez użytkownika zbrodniczych ideologii jak komunizm czy faszyzm, jak też w razie naruszania zakazu określonego w punkcie 2.1.7 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy stosujący takie praktyki zostaną natychmiast usunięci z forum.
3.9. Konieczność udzielenia użytkownikowi trzeciego ostrzeżenia oznacza automatyczne bezterminowe odsunięcie go od dostępu do forum.
3.10. Publikowanie na forum wszelkich wypowiedzi i innych treści, w tym obrazów, jest świadomą i dobrowolną decyzją użytkownika. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w forum, użytkownik zrzeka się prawa do ich edycji, bądź usunięcia – tak samodzielnie, jak też przez osoby administrujące zasobami forum.


4. Postanowienia końcowe

4.1. Korzystanie z forum, oznacza zrozumienie i pełną akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
4.2. W przypadkach wątpliwych, administratorowi forum przysługuje pełne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.


adres IP

(pamiętaj - w sieci nie ma anonimowości)


                                 Czasy takie, że na fb też trzeba trochę istnieć - zajrzyjcie do nas i tam. A tu jesteśmy już od dobrych dziesięciu lat :)                                

adres IP


Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
宿泊設備 セントジョンズ www.findbookingdeals.com Birchfort - Peaceful Cozy Apartment worldhotels